Toos Jongerius

Altijd maar bezig, vooral voor anderen en als dat even niet kan, dan voor zich zelf in huis, voor haar familie of in de pastorietuin.
Toch is het druk, druk zijn niet haar meest bijzondere karaktertrek. Want Toos is op de eerste plaats een mensenmens. Zij helpt graag. Zij deelt vreugde en verdriet met mensen. Ze zoekt diegenen die een woord van troost nodig hebben. Of bemoediging. Of ze helpt mensen over een drempel. En soms, en daar is moed en kracht voor nodig, ook over de laatste drempel. Haar gevoel voor verantwoordelijkheid voor veel van wat binnen onze geloofsgemeenschap gebeurd is groot. Maar ook buiten de kerk kent ze haar klanten. Bij het helpen en ondersteunen van mensen die het nodig hebben, kent ze geen geloofsgrenzen. Zij ziet enkel haar naaste.
Ze was dus ook een maatschappelijk werkster, voorganger, stervensbegeleidster.
Ze heeft zich zo’n 15 jaar ingezet voor het dorp en daarmee een grote bijdrage geleverd aan de leefbaarheid daarvan“.

Toegetreden tot het Otto van Scherpenzeel genootschap in 2013.
Toos is het 1e lid van het Otto van Scherpenzeel genootschap.

Toos heeft van af de oprichting van het genootschap deelgenomen in het bestuur. Per 2013 heeft zij deze functie overgedragen aan Gerard van Oostrum.