Nel van Asch – van der Zalm

“Onbaatzuchtig en zolang mensen zich kunnen heugen, bezoekt zij de zieken en eenzamen van aller gezindten in het dorp.
Meer dan 40 jaar is ze actief geweest bij de plattelandsvrouwen.
Voor de kerk heeft ze, vaak op de achtergrond vele taken op zich genomen. Een van de zichtbare taken die ze zeker al 25 jaar op zich nam is het rondbrengen van de preek. Met haar bandrecorder spoed ze zich dan –als een vliegende non- op haar fiets door het dorp om bij de zieken het woord te brengen”.

Toegetreden tot het Otto van Scherpenzeel genootschap in 2009.
Nel is het 8e lid van het Otto van Scherpenzeel genootschap.

Nel is overleden.