Mien Kroeze

Ongeveer 12 jaar is ze straathoofd en inspirator geweest van de Deurzetters. Met andere straathoofden was ze in die jaren een van de motors die het feest de stabiliteit gaven die het nu al 36 jaar heeft. Steeds wist ze anderen te stimuleren om net even dat stapje meer te doen. Nog steeds komt ze bij de opbouw van de wagen. Gewoon als een van de vrijwilligers.

Ook voor de Rhevo zette ze zich in. Jarenlang heeft ze bardiensten gedraaid tijdens het zomerfeest.

Dan weer was ze vrijwilligster in het dorpshuis bij begrafenissen of festiviteiten.. Ze hielp jarenlang bij de open eettafel om ouderen een fijne middag te bezorgen.

Bij de toneelvereniging de Spotvogels heeft ze jaren zelf meegespeeld.

Sinds jaren is ze souffleuse bij die club. Haar luide ondersteunende tekst daarin wordt altijd door de toeschouwers gewaardeerd.

En of ze nu bij de kaartsoos hielp, of een collecte deed voor geestelijk gehandicapten en of zich inzette bij activiteiten op de basisschool, ze deed het altijd met plezier en voor de anderen. Voor de gemeenschap.