Het zegel

Zegel familie Van Scherpenzeel

Vergrote afdruk van het originele zegel van de familie van Scherpenzeel. Gevonden door Herman Jansen nabij het voormalige kasteel “t’huys te Rumpt”. Het zegel is op 12 juni 2013 door hem aan het genootschap geschonken. In de zegellak van de oorkonde is hij afgedrukt.

Hiernaast rechts, het gedachtenis kruis aan Otto uit 1527.

Kruis Otto