Gerard van Oostrum

“Als bestuurder van dorpshuis Albertine heeft hij sinds 1997, eerst als penningmeester en later, sinds 2005 als voorzitter het belang van een goed functionerend dorpshuis voor de gemeenschap steeds als belangrijkste taak gezien. De geslaagde verbouwing en de financiële gezondheid van de vereniging zijn in hoge mate aan zijn inspanningen te danken.
Ook zijn bijdrage aan de overname van het groot onderhoud door Kleurrijk Wonen kan als zijn verdienste worden aangemerkt. Het opzetten van een mannen kookclub en de jumelage met het franse Mers sur Indre behoren eveneens tot de gewaarde wapenfeiten”.

Toegetreden tot het Otto van Scherpenzeel genootschap in 2012.
Gerard is het 16e lid van het Otto van Scherpenzeel genootschap.

Naast zijn toetreding tot het genootschap heeft Gerard sinds 2013 de bestuursfunctie overgenomen van Toos Jongerius.